Black Belt 2022

Den 6 mars var det dags för Viking Black Belt 2022. Totalt 10 deltagare deltog och lyckades framgångsrikt gradera till 1 Dan. Vi tackar alla för en mycket välgenomförd gradering och önskar stort lycka till i framtiden!