http://Hos%20Taekowondo%20klubb%20Viking%20finns%20träning%20för%20alla

Hos Taekowondo klubb Viking finns träning för alla

http://Glädje,%20disciplin%20och%20gemenskap%20är%20våra%20ledord

Glädje, disciplin och gemenskap är våra ledord

http://Vi%20skapar%20Sveriges%20bästa%20fighters

Vi skapar Sveriges bästa fighters

Taekwondo klubb Viking

”Taekwondo klubb Viking ska vara den ledande Taekwondoklubben i Sverige präglat av en stark gemenskap född ur värme och bibehållen tradition”

Taekwondo klubb Viking bildades första februari 2009 av Dario Jovic. Första anläggningen öppnades upp i Jordbro, Haninge och under 2016 kunde vi expandera oss till Dalarö och 2017 öppnade vi vår anläggning i Vendelsö. Detta har gjort att vi idag har över 250 medlemmar i Stockholm.

Klubben praktiserar WTF Taekwondo och är medlem i RF (Riksidrottsförbundet) och STU (Svenska taekwondo unionen). Det innebär bland annat:

  • klubben förbinder sig att följa RF/STU regler och bestämmelser men får också rättigheter så som rösträtt vid årsmöte osv.
  • alla medlemmar är försäkrade genom STU
  • utbildade instruktörer
  • medlemmar har rätt att medverka i alla regionala, nationella och internationella tävlingar arrangerade inom WTF

Sponsorer

Taekwondo klubb Viking uppskattar varje stöd och vi presenterar stolt våra sponsorer.

JVAB logga RMS Produktionsservice loggaStockholm Byggkoncept AB