Bilder från gradering VT20

 

Bilder från vårterminens gradering, den 30 maj.  Stort tack för ännu en lyckad gradering trots omständigheterna.