Sponsring från M3Bygg AB & RMS Produktionsservice AB

Vi vill rikta ett stort tack till våra två sponsorer M3Bygg AB och RMS Produktionsservice AB.

Era bidrag kom till stor nytta nu när vi iordningställde våra nya lokaler. I båda företag har vi haft eller har medlemmar som tränar hos oss, vilket gör det extra roligt att ni valde att sponsra oss. Vi hoppas kunna ge tillbaka något i form av goda resultat, utveckling och ännu fler stolta Vikingar. Stort tack från styrelse, coacher och alla medlemmar!