Hösterminens graderingar 2016

Hösterminens gradering - barn nybörjare, 2016

Hösterminens gradering – barn nybörjare, 2016

Hösterminens gradering - barn elit & avancerade, 2016

Hösterminens gradering – barn elit & avancerade, 2016

Hösterminens gradering - Dalarö & Huddinge, 2016

Hösterminens gradering – Dalarö & Huddinge, 2016

Hösterminens gradering - barn forts. 1 & 2, 2016

Hösterminens gradering – barn forts. 1 & 2, 2016

Hösterminens gradering - vuxna A, B & C, 2016

Hösterminens gradering – vuxna A, B & C, 2016

Den 18-19 november samlades alla våra grupper för terminens gradering.

Precis som tidigare började vi på fredag med alla vuxengrupper och fortsatte med alla följande grupper på lördag. Nytt för denna termin var att Dalarö och Huddinge var med för första gången och de utmärkte sig på alla sätt.

Våra coacher gjorde ett bra jobb och våra elever var väl förberedda. I varje grupp är det som alltid några som utmärker sig extra mycket men överlag så är det en hög standard på våra elever och de flesta har en bra utvecklingskurva.

Just nu arbetar vi medvetet på att höja nivå på alla våra avancerade utövare vilket märks bland annat i hårdare graderingskrav. Men trots detta har de flesta av våra avancerade utövare klarat graderingen och visat en imponerande teknik/kunskap.

Stort grattis till alla som klarade gradering och ni som inte har gjort det, ge inte upp och lycka till på nästa!

Hälsningar från alla coacher