Projekt Meningsfull fritid

Taekwondo klubb Viking är mycket stolta att presentera vårt kommande projekt Meningsfull fritid, som i samarbete med Haninge Kommun och Riksidrottsförbundet, kommer erbjuda strukturerad fritidsverksamhet för tjejer i åldrarna 12-19 år i Haninge KommunProjektets mål och syfte utgår ifrån aktuell lägesbild, d.v.s att det finns ett behov av strukturerad fritidsverksamhet för en grupp unga flickor under eftermiddagar och tidig kväll (14.00-19.00) i Haninge Kommun. Genom att stödja föreningen Taekwondo Viking startas aktiviteter för flickor som inte deltar i strukturerade fritidsaktiviteter och som löper risk för att hamna i riskmiljöer.

Följ projektet på

Facebook @ Meningsfull fritid