Nästa Black Belt camp

Nästa Black belt camp 2019 är planerad till den 28 september! Alla intresserade anmäl intresse via mail till Dario senast den 2 september.