Vad är en gradering?

En gradering består av fysiska och teoretiska prövningar som genomförs i slutet av varje termin.

För att klara graderingen krävs det att eleven, förutom framgångsrikt genomfört samtliga aspekter under graderingen, också aktivt deltagit på träningarna under terminen. Vid lyckad gradering erhålles ny bältesgrad.

Inlägget postades i . Skapa ett bokmärke för länken.